Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Svart rödstjärt

Svart rödstjärt

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Fjällabb - (Stercorarius longicaudus) Long-tailed Jaeger 

Fjällabben är en svensk häckfågel. Den häckar på heder och öppna marker utefter fjällkedjan. Ses regelbundet utefter de svenska kusterna under flyttningen.  

Bilderna är från Ölands kuster.

Fjällabb Fjällabb
   
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.