Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Svart rödstjärt

Svart rödstjärt

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Pilfink - (Passer montanus) Tree Sparrow

Pilfinken är liksom gråsparven ganska allmänt känd. Många förväxlar dock pilfinken med gråsparven alltsomoftast. Liksom gråsparven är pilfinken ganska fint tecknad om man tar sig en noggrannare titt. Den håller sig till människan och bebyggelse och häckar mestadels i olika håligheter, ibland även holkar.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Pilfink Pilfink
   
   

 

Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.