Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Grå flugsnappare
Den grå flugsnapparen (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher - på en av favoritutsiktsposterna, Möja.

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.