Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Här presenteras bilder på fåglar sorterade efter familjer och arter. Tanken med detta nya sätt att presentera bilderna är att det ska vara enklare för besökaren att hitta bilder på en viss art.  

Klicka alltså på bilden för en viss familj. Då presenteras arter inom familjen med en bild per art. Klicka på bilden på en viss art och en sida med bilder på arten visas. Vid klick på en av dessa bilder erhålls en större bild (nästan fullskärm) på den klickade bilden. 

Andfåglar
Andfåglar - knölsvan
Hönsfåglar
Hönsfåglar - rapphöna
Lommar & doppingar
Lommar - storlom
Storkfåglar & flamingos
Storkfåglar - vit stork
Rovfåglar
Rovfåglar - pilgrimsfalk
Sumphöns & tranor
Sumphöns & Tranor - vattenrall
Vadare
Vadare - större strandpipare
Labbar, trutar, måsar & tärnor
Måsfåglar - silvertärna
Ugglor, biätare och hackspettar m fl
Biätare - biätare
Hackspettar
Hackspettar - större hackspett
Lärkor
Lärkor - berglärka
Svalor
Svalor - ladusvala
Piplärkor och ärlor
Piplärkor och ärlor - ängspiplärka
Strömstare, sidensvans m fl
Strömstare, sidensvans m fl - strömstare
Trastfåglar
Trastfåglar - rödhake
Trastar
Trastar - koltrast
Sångare
Sångare - kärrsångare
Flugsnappare
Flugsnappare - grå flugsnappare
Mesar
Mesar - talgoxe
Väckor, krypare & törnskator
Väckor, krypare & törnskator - törnskata
Kråkor och starar
Kråkor och starar - kråka
Sparvar och finkar
Sparvar och finkar - gråsparv
Fältsparvar
Fältsparvar - gulsparv
... ...
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.