Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Knipa - (Buchephala clangula) - Goldeneye

I Sverige är knipan en "året-runt"-fågel på många håll. Den finns allmänt i sjöar och vattendrag samt utefter kusterna under sommarhalvåret och håller till vid öppna vatten under vinterhalvåret. Hanens vackra grönskimrande huvud är karaktäristiskt. Honan har et brunt huvud. Vackra dykänder.

Bilderna är tagna på olika platser i Sverige.

Knipa Knipa
Knipa Knipa
   
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.