Småtärna Header

Rödhuvad dykand - (Netta rufina) Red-crested Pochard

Den rödhuvade dykanden ses sporadiskt i Sverige.Ofta enstaka exemplar men ibland i par..

Bilderna är tagna vid Baggensstäket på det par som vistades där i februari-mars 2021.

Rödhuvad dykand  Rödhuvad dykand  Rödhuvad dykand  Rödhuvad dykand  Rödhuvad dykand  Rödhuvad dykand

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.