Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Sångsvan - (Cygnos cygnus) - Whooper Swan

Numera ses sångsvanen oftare närmare människans miljöer. Den tar även över i trakter där knölsvanen varit mer allmän tidigare. Liksom knölsvanen en vacker och vit fågel, med den gula näbbroten. Den har också ett vackert sjungande läte.  

Bilderna är tagna på olika platser i Sverige.

Sångsvan Sångsvan
Sångsvan Sångsvan
Sångsvan  

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.