Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Skedand - (Anas clypeata) - Northern Shoveler

Skedanden är en slättsjöarnas fågel. Den trivs i näringsrika insjöar eller havsvikar. På vintern drar den runt och ses vid öppna vatten i södra Sverige, i alla fall under milda vintrar.  

Bilder från olika håll i södra Sverige.

Skedand Skedand
Skedand Skedand
   
   
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.