Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Skedand - (Anas clypeata) - Northern Shoveler

Skedanden är en slättsjöarnas fågel. Den trivs i näringsrika insjöar eller havsvikar. På vintern drar den runt och ses vid öppna vatten i södra Sverige, i alla fall under milda vintrar.  

Bilder från olika håll i södra Sverige.

Skedand Skedand
Skedand Skedand
   
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.