Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Snatterand - (Anas strepera) - Northern Gadwall

Snatteranden häckar i näringsrika sjöar i Sveriges södra delar. Den ses vår och höst utefter kuster eller havsvikar. En liten och ganska oansenlig and men hanen har en vacker gråaktig dräkt när man kommer den lite närmare.  

Bilderna är från Stockholms-området.  

Snatterand Snatterand
Snatterand Snatterand
   
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.