Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Gulsparv - (Emberiza citrinella) Yellowhammer

Gulsparven förekommer i öppna marker, fält och i odlingslandskapet i en stor del av landet. Dess karaktäristiska "räkna-till-sju"-sång är välkänd. Den övervägande gula hannen är vacker i sin sommardräkt. Många stannar över vintern och besöker då ofta fågelmatningar.   

Bilderna är främst från Uppland och Öland.

Gulsparv Gulsparv
Gulsparv Gulsparv
Gulsparv  

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.