Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Ortolansparv - (Emberiza hortulana) Ortolan Bunting

Ortolansparven har varit på tillbakagång och är numera mycket sällsynt och finns endast representerad på ett fåtal platser i Sverige under häckningssäsongen. en vacker fågel.

Dessa bilder är från Öland, Ottenby.

Ortolansparv Ortolansparv
Ortolansparv Ortolansparv
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.