Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Sävsparv - (Emberiza schoeniclus) Common Reed Bunting

Som namnet antyder håller sävsparven till i miljöer med mycket vass, gärna med närliggande öppna marker vid slättsjöar eller liknande. På våren hörs den lågmälda långsamma sången från buskage eller högt i vassen.

Bilden är från Stockholms-området samt Öland.

Sävsparv Sävsparv
Sävsparv Sävsparv
Sävsparv  
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.