Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Grå flugsnappare - (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher

Den grå flugsnapparen är en trädgårdarnas mest omtyckta vän. Den finns även i glesa barrskogar eller blandskogar. Gärna i närheten av människor där olika gömslen och "hyllor" utgör bra boplatser. Sången hörs sällan men varnings- och lockläte är mer frekvent.

Bilderna från främst Stockholms skärgård, Möja, men även från exempelvis Öland.

Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare Grå flugsnappare
Grå flugsnappare  

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.