Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Mindre flugsnappare - (Ficedula parva) Read-breasted Flycatcher

Den mindre flugsnapparen är mer sällsynt än släktingarna grå och svartvit, om än lite på frammarsch i sydöstra Sverige. Bygger bo i håligheter i murkna träd eller liknande. Den utfärgade hanen är mycket stilig.

Bilderna från främst Öland.

Mindre flugsnappare Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare Mindre flugsnappare
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.