Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svartvit flugsnappare - (Ficedula hypoleuca) Pied Flycatcher

Den svartvita flugsnapparen är än en trädgårdarnas flugsnappare än den grå kollegan. Till skillnad från den grå är den svartvita en holkbyggare. Tar ofta mesholkar i besittning om det går. Sången är typisk och ihärdig under maj och juni.

Bilderna från främst Stockholms skärgård, Möja, men även från andra platser i Sverige.  

Svartvit flugsnappare Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare Svartvit flugsnappare
   

 

Copyright © 2021 © Stefan Lilienberg. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates