Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Större hackspett - (Dendrocopos major) Great spotted woodpecker

Den större hackspetten är tämligen vanligt förekommande i landet och ses ofta i människans närhet.

Dessa bilder är Götaland och Svealand.

Större hackspett Större hackspetta
Större hackspett Större hackspett
   
   

 

Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.