Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Dalripa - (Lagopus lagopus) Willow Ptarmigan

Dalripan finns vanligen ovan trädgränsen i den svenska fjällvärlden. Bilderna är från norra Dalarna.

Dalripa Dalripa

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.