Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Dalripa - (Lagopus lagopus) Willow Ptarmigan

Dalripan finns vanligen ovan trädgränsen i den svenska fjällvärlden. Bilderna är från norra Dalarna.

Dalripa Dalripa

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.