Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Rapphöna - (Perdix perdix) Grey Partridge

Den skygga rapphönan ses ofta i grupper på öppna fält intill buskage eller annan lämplig miljö att gömma sig i. Dessa bilder är från Öland.

Rapphöna Rapphöna
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.