Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Ringduva - (Columba palumbus) Common Wood Pigeon

Ringduvan är den största vanligt förekommande duvan i Sverige. Den uppträder mer omch mer i närhet och i städerna. Ringduvan ahr blivit mer vanligt förekommande de senaste 10-15 åren.

Bilderna är tagna på olika håll i landet.

Ringduva Ringduva
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.