Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Turkduva - (Streptopelia decaocto) Eurasian Collared Dove

Turkduvan trivs i mindre samhällen eller byar i södra delen av landet. Den ahr genom åren varierat i antal men har på senare tid blivit lite mer sedd i söder.

Bilderna är från olika platser i landet.

Turkduva Turkduva
Turkduva Turkduva
Turkduva Turkduva
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.