Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Turturduva - (Streptopelia turtur) European Turtle Dove

Turturduvan är en mndre duva och relativt sällsynt Den förekommer dock då och då i landets södra delar.

Bilderna är från Öland.

Turturduva Turturduva
Turturduva  
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.