Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Kaja - (Corvus monedula) Jackdaw

Under vintern ses kajor ofta i stora flockar i städer där de framförallt tillbringar nätterna i högre träd. Under häckningstid finner kajor håligheter mm för sina bon i många olika miljöer - då även utanför städerna. Ofta finns kajan nära människor året runt och drar gärna nytta av det som vi människor bjuder på eller ratar.

Denna bild är tagen på Öland.

Kaja  
   
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.