Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Stare - (Sturnus vulgaris) Common Starling

Staren är tidig på våren och bygger sina bon i holkar och håligheter tidigt på våren. Staren ses ofta som en svart fågel men kan vara väldigt vacker i skimrande färger i sin praktdräkt på våren. En karaktärsfågel på större gräsytor och strandängar mm.

Bilderna är från olika platser håll i landet.

Stare Stare
   
   
   
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.