Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det finns också andra kategorier av bilder, se menyraden överst. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Bilderna på fåglar presenteras efter familj (eller familjegrupp eller motsvarande) och sedan per art. Min förhoppning är att det blir lättare att hitta bilder på en viss art.

Ännu är detta bara början men fler och fler bilder kommer att dyka upp. Vartefter fler bilder skapas kommer fler bilder på olika arter och även bilder på nya arter att dyka upp. 

Varje art beskrivs med svenskt namn, latinskt namn (inom parentes) samt engelskt namn. Det går givetvis att söka på namn direkt i sökfältet men man kan också hitta genom att hitta en familj/familjegrupp och därifrån respektive art. 

Bilden nedan har en länk som leder dig direkt till arten grå flugsnappare, med fler bilder av arten.  

Grå flugsnappare

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.