Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Gråhakedopping - (Podiceps grisegena) - Red-necked Grebé

Gråhakedoppingen är allmän i södra Sverige och finns i större eller mindra, ofta grunda, sjöar. Under flyttning ses den även i havsvikar och över hav.

Denna bild är från Hornborgasjön.

Gråhakedopping  
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.