Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Storlom - (Gavia arctica) - Black-throated Loon  

Storlommen är både graciös och vacker och den är lite "urnordisk". Lite trollbunden. Dess rop på vår- och försommarkvällarna kan höras vida omkring.  

Många av bilderna är från Stockholms skärgård där storlommen finns i vissa insjöar.

Storlom Storlom
Storlom Storlom
Storlom Storlom
Storlom Storlom
   
   
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.