Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svarthakedopping - (Podiceps auritus) - Slavonian Grebé

Svarthakedoppingen är en vacker fågel - särskilt i sin sommardräkt. Hanen något färgstarkare och mer praktfull. 

De flesta av dessa bilder är från Stockholms skärgård där svarthakedoppingarna sedan några år etablerat sig.

Svarthakedopping Svarthakedopping, hona
Svarthakedopping, hane  
   
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.