Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Bredstjärtad labb - (Stercorarius pomarinus) Pomarine Jaeger

Den bredstjärtad labben passerar svenska kuster under flyttningen. Vissa år nästan invationsartat.

Bilderna är från Ölands kuster.

Bredstjärtad labb Bredstjärtad labb
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.