Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Fiskmås - (Laurus canus) Mew Gull

Fiskmåsen är allmän i större sjöar och i skärgård. Finns numera även nära människan i städerna. Häckar bl a på hustak som alternativ till kobbar och skär. Den ses även häcka i träd i områden där minken sätter sin prägel. 

Bilderna är framförallt från Stockholms-området.

Fiskmås Fiskmås
Fiskmås  
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.