Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Fjällabb - (Stercorarius longicaudus) Long-tailed Jaeger 

Fjällabben är en svensk häckfågel. Den häckar på heder och öppna marker utefter fjällkedjan. Ses regelbundet utefter de svenska kusterna under flyttningen.  

Bilderna är från Ölands kuster.

Fjällabb Fjällabb
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.