Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Silverträna - (Sterna paradisaea) Arctic Tern

Den grasiösa silvertärnan flyger jorden runt varje år och häckar utefter de svenska kusterna. ...

Bilder är Götaland (Öland) och Svealand (främst Uppland).

Silvertärna Silvertärna
Silvertärna Silvertärna
Silvertärna Silvertärna
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.