Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Skrattmås - (Laurus ridibundus) Black-headed Gull

Skrattmåsen hör till fågelsjöarnas karaktärsfågel. Numera finns den även i skärgårdsmiljö i mindre kolonier.

Bilder är allt från Stockholms ström till Stockholms skärgård.

Skrattmås Skrattmås
Skrattmås Skrattmås
Skrattmås  
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.