Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Blåmes - (Cyanistes caeruleus) European Blue Tit

Blåmesen här till de mer allmänt populära fåglarna. Den finns ofta i människans närhet och nyttjar ofta holkar eller andra håligheter skapade av människor.

Bilderna från olika platser i Sverige.

Blåmes Blåmes
Blåmes Blåmes
Blåmes Blåmes
Blåmes  
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.