Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Talgoxe - (Parus major) Great tit

Talgoxen hör till de vanligare arterna för gemene man. Den ses ofta i stadsmiljöer eller i närheten av människor. Talgoxen är holkbyggare och tar ofta mesholkarna i besittning. Talgoxen brukar också höra till en av de vanligaste arterna vid vinterfågelräkningarna sista helgen i januari.  

Bilderna från olika platser i Sverige. 

Talgoxe Talgoxe
Talgoxe  Talgoxe
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.