Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Ängspiplärka - (Anthus pratensis) Meadow Pipit

Ängspiplärkan hör till det öppna landskapet och de öppna markernas en av de allmänt förekommande fåglarna i denna biotop. Den rör sig i det korta gräset och söker föda i forma v små insekter.

Den här bilden är från Öland.

Ängspiplärka  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.