Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Ängspiplärka - (Anthus pratensis) Meadow Pipit

Ängspiplärkan hör till det öppna landskapet och de öppna markernas en av de allmänt förekommande fåglarna i denna biotop. Den rör sig i det korta gräset och söker föda i forma v små insekter.

Den här bilden är från Öland.

Ängspiplärka  
   
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.