Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Svart rödstjärt

Svart rödstjärt

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Ängshök - (Circus macrourus) Montagu´s Harrier

Ängshöken får anses sprida sig i Sverige. Ses i de östligaste delarna framförallt. Ett stadigt tillhåll numera är Öland men ängshöken ses även då och då i t ex Uppland.

Denna bild är från Öland.

Ängshök  
   
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.