Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Ängshök - (Circus macrourus) Montagu´s Harrier

Ängshöken får anses sprida sig i Sverige. Ses i de östligaste delarna framförallt. Ett stadigt tillhåll numera är Öland men ängshöken ses även då och då i t ex Uppland.

Denna bild är från Öland.

Ängshök  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.