Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Brun glada - (Milvus migrans) Black Kite

Den bruna gladan ses allt oftare i Sverige, kanske framförallt i sydöstra delen. Den är verkligen brun i sin dräkt, ljust chokladbrun. Skiljer sig tydligt från sin röda släkting.

Brun glada  
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.