Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Fiskgjuse - (Pandion haliaetus) Osprey

Fiskgjusen är främst sjöarnas fiskande rovfågel men finns även utefter kusterna. Hon är en ljus och långvingad rovfågel och arttypisk, svår att förväxla med andra rovfåglar.

Dessa bilder är från Uppland.

Fiskgjuse Fiskgjuse
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.