Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Fjällvråk - (Buteo lagopus) Rough-legged Buzzard

Fjällvråken ses allmänt under framförallt höstarna på flyttsträcket söderut. Finns allmänt i nordvästra Sverige men är mycket beroende av gnagartillgången år för år.

Dessa bilder är från Öland.

Fjällvråk Fjällvråk
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.