Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Havsörn - (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle

Havsörnen är kusternas rovfågel. Efter mödosamt och idogt arbete är nu denna fågelart tämligen allmän i Sverige längs kuster och vid de större insjöarna. Dessa magnifika fåglar är alltid roligt att se.

Dessa bilder är från Uppland, Stockholms skärgård och Öland.

Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.