Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Havsörn - (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle

Havsörnen är kusternas rovfågel. Efter mödosamt och idogt arbete är nu denna fågelart tämligen allmän i Sverige längs kuster och vid de större insjöarna. Dessa magnifika fåglar är alltid roligt att se.

Dessa bilder är från Uppland, Stockholms skärgård och Öland.

Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.