Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Havsörn - (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle

Havsörnen är kusternas rovfågel. Efter mödosamt och idogt arbete är nu denna fågelart tämligen allmän i Sverige längs kuster och vid de större insjöarna. Dessa magnifika fåglar är alltid roligt att se.

Dessa bilder är från Uppland, Stockholms skärgård och Öland.

Havsörn Havsörn
Havsörn Havsörn
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.