Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Ormvråk - (Buteo buteo) Buzzard

Ormvråken är en allmänt förekommande rovfågel och ses utefter ängar och åkrar vid jordbrukslandskapet. Den ses ofta sitta på stolpar utefter vägar där den spanar efter byten. Passar även på om lämpliga byten trafikdödas.

Denna bild är från Uppland.

Ormvråk  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.