Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Pilgrimsfalk - (Falco peregrinus) Peregrin Falcon

Pilgrimsfalken var på väg att försvinna som häckfågel under 1960-talet. tack vare projekt pilgrimsfalk ses denna fågel dock allt oftare i Sverige.

En praktfull fågel att se jaga t ex i Hjälstaviken eller på Nabben vid Falsterbo.

Bilder från Öland.

Pilgrimsfalk  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.