Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Röd glada - (Milvus milvus) Red Kite

Den röda gladan har spridit sig in i Sverige från söder under de senaste årtiondena. Först bara i Skåne men den har sedan succesivt tagit sig alltlängre norröver. Alltid kul att se. .

Bilder från Skåne.

Röd glada

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.