Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Stäpphök - (Circus macrourus) Pallid Harrier

Stäpphöken ses oftare över Sverige under flyttning. En vacker hök med en typik ljus halskrage.

Denna bild är från Öland, Ottenby.

Fiskgjuse  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.