Småtärna Header

Havsörn - (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle

Havsörnen är framförallt kusternas rovfågel. Numera är den tämligen allmän i Sverige längs kusterna och vid de större insjöarna. Dessa magnifika fåglar är alltid roligt att se.

---  

Copyright © 2021 © Stefan Lilienberg. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates