Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Brandkronad kungsfågel - (Regulus ignicapilla) Firecrest

Den vackra lilla brandkronade kungsfågel ses numera, om än sällsynt, då och då i sydöstra Sverige. Förekommer främst under höstflytten på ostkusten men ses även i de sydöstra delarna sparsamt under vår och sommar. 

Bilderna är från Uppland.

Brandkronad kungsfågel Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Brandkronad kungsfågel
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.