Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Busksångare - (Acrocephalus dumetorum) Blyth's Reed Warbler

Busksångaren är tämligen ny för landet och förekommer i de östligaste delarna på försommaren. På olika lokaler förekommer sjungande hanar. Det verkar lite mer osäkert med häckningen i landet.  

Bilderna är från Stockholms-trakten.

Busksångare Busksångare
Busksångare Busksångare
Busksångare Busksångare
   
   
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.