Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Gransångare - (Phylloscopus collybita) Common Chiffchaff  

Gransångaren kommer tidigt på våren ungefär samtidigt som lövsångaren. Dess karaktäristiska sitt-sitt-sitt...-sång är avgörande vid identifiering.

Bilderna är från olika lokaler i Sverige.

Gransångare Gransångare
Gransångare  
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.