Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Grönsångare - (Phylloscopus sibilatrix) Wood Warbler

Grönsångaren är karaktäristisk med sin sirlande sång. Den finns främst i lövskogar med inslag av lägre vegetation. Den kommer först under maj på våren.

Bilderna är från olika lokaler på Öland.

Grönsångare Grönsångare
Grönsångare Grönsångare
   
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.