Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Höksångare - (Sylvia nisoria) Barred Warbler

Den stiliga höksångaren är inte så vanligt förekommande i vårt land men finns utefter våra sydöstra kuster. Den har en trevlig och melodiös sång. Den sitter både väl synligt ibland men sjunger även mer dolt i buskage.

Bilderna är från Öland.

Höksångare Höksångare
Höksångare Höksångare
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.